Pneupojištění zdarma

Nejlevnější povinné ručení

Porovnání stovek nabídek, které běžně nenajdete, naše průměrná úspora je více než 1700 Kč. Chcete i vy ušetřit několik tisíc korun? Porovnejte si povinné ručení zde.

Spokojený klient

Maria P., Olomouc Nevěřila jsem, že tak levné pojištění vůbec existuje, ale tohle porovnání je opravdu výhodné...

Jak to funguje?

Úspora až 70%

85 % zákazníků u nás ušetří na pojištění. Průměrná úspora je 1 700 Kč.

Zelená karta e-mailem

Zelenou kartu získáte emailem ihned, originál obdržíte na druhý den poštou.

Zdarma Pojištění pneumatik

K povinnému ručení pneupojištění + pojištění dopravních pokut.

Povinné pojištění ze zákona

Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj

K zajištění splnění povinností uchazeče je požadována jistota v souladu s § 67 odst. 1 zákona ve výši: 400 000,- Kč. Jistota bude poskytnuta uchazečem formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo převodem na účet zadavatele.
vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/495700

168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu...

ze dne 13. července 1999. Pro účely tohoto zákona se rozumí. (2) Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak.
zakony.penize.cz...sb-zakon-o-pojisteni-odpovednosti-za...souvisejicich-zakonu...

Cestovní pojištění držitele platební karty

Doba trvání pojištění. Popis variant cestovního pojištění. Účtování poplatků za pojištění. V případě, že se pojištění vztahuje na hodnotu pojistného zájmu pojištěného odlišného od pojistníka, má pojistník stejné povinnosti jako pojištěný.
.cz/Web ...cestovni_pojisteni_karty.pdf

Js-old-marks

https://www.cpp.cz/prodejci/cpp/cp/krok0.#8203;asp Comment: Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovna, která nabízí všechny typy pojištění : povinné ručení, životní, úrazové, odpovědnostní a majetkové.
amper.ped.muni.cz/~svobodka/MyBookmarks2007.htm

Transparentnost až na kost - Patria.cz

Žijeme v době neustále se zužujícího soukromého prostoru, ubývajícího času, kdy nejsme sledováni kamerami na veřejných prostranstvích, kdy nejsou sledovány naše kroky na internetu či telefonické hovory. . Investiční zpravodajství.
www.patria.cz/pravo/2624334/transparentnost-az-na-kost.html

Informace pro klienta

Základní charakteristika pojištění. V případě tzv. povinných pojištění, tj. v případě, kdy ukládá zákon určité osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, má pojistitel právo odstoupit od pojistné smlouvy jen, pokud to jiný zákon připouští.
generali.cz/soubory/9FBGFA/Informace%20pro%20klienta%20ZPP%20OP...

Jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní?| NEdaním.cz

Pozn. redakce: Představujeme jeden starší článek z roku 2010. . Některé informace jsou již zastaralé, avšak plně vystihují cíl našeho projektu. . Když zrušíme povinné přimíchávání biopaliva do benzínu a nafty, paliva zlevní o korunu na litr.
nedanim.cz/jak-vyrovnat-statni-rozpocet-bez-zvysovani-dani/

168/1999 Sb

„pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání.
bezpojisteni-cz.stopckp.cz/download/zakon_168_1999.pdf

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - úplné znění - Podnikatel

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - úplné znění. (3) Povinnost státu platit pojistné za pojištěnce vzniká dnem, kdy se stát podle § 7 stává plátcem pojistného.
podnikatel.cz/zakony/zakon-c-48...zdravotnim-pojisteni-a-o...souvisejicich...

Jak naložit po úmrtí podnikatele s jeho firmou? — Ekonomika...

Nemáte jasno v otázkách kolem daní nebo povinného pojištění? Nevíte, co si k Vám může dovolit zaměstnavatel a co už je příliš? Potřebujete poradit s reklamací nebo rodinnými financemi?
ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/270155-jak-nalozit-po-umrti-podnikatele-s...

Nabídka všech pojišťoven v ČR